Last edited by Mezijind
Tuesday, December 1, 2020 | History

2 edition of Canolbarth Cymru...Cymru newydd! found in the catalog.

Canolbarth Cymru...Cymru newydd!

Datblygu"r Canolbarth.

Canolbarth Cymru...Cymru newydd!

arolwg blynyddol.

by Datblygu"r Canolbarth.

  • 95 Want to read
  • 23 Currently reading

Published by Datblygu"r Canolbarth in Drenewydd [Newtown], Powys .
Written in English


ID Numbers
Open LibraryOL14796513M

Radio Platfform yn rhoi mwy o lais i bobl ifanc gydag ail stiwdio newydd a rhaglenni radio dyddiol Rhys Gregory Mae rhaglen hyfforddi a gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru sy'n cael ei harwain gan bobl ifanc, Radio Platfform, wedi agor ail stiwdio yn ei gofod ar ei newydd wedd sy'n rhoi. Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn , mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig. Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob.


Share this book
You might also like
A theatre for Spenserians;

A theatre for Spenserians;

English newspapers, 1641-1665, purchased by private treaty from His Grace, the Duke of Rutland.

English newspapers, 1641-1665, purchased by private treaty from His Grace, the Duke of Rutland.

intrepid walkers guide to Houston

intrepid walkers guide to Houston

Florida honey and its hundred uses

Florida honey and its hundred uses

From a minyan to a community

From a minyan to a community

Stalins generals

Stalins generals

1991 Truck Lubrication Guide

1991 Truck Lubrication Guide

Student expectations and dyadic interactions with physical education teachers of third-grade children

Student expectations and dyadic interactions with physical education teachers of third-grade children

Soldier from the wars returning.

Soldier from the wars returning.

Government incentive programs in Canada

Government incentive programs in Canada

Faith

Faith

Church in the Roman Empire before A.D. 170

Church in the Roman Empire before A.D. 170

My Pop-Up Photo Book

My Pop-Up Photo Book

Emerson

Emerson

Friendly remarks occasioned by the spirit and doctrines contained in the Rev. Mr Fletchers vindication, ... In a letter to the author. By ******* ****, A.M

Friendly remarks occasioned by the spirit and doctrines contained in the Rev. Mr Fletchers vindication, ... In a letter to the author. By ******* ****, A.M

Canolbarth Cymru...Cymru newydd! by Datblygu"r Canolbarth. Download PDF EPUB FB2

Mae Cyd-bwyllgor Canolbarth Cymru yn cefnogi'r cyfeiriad hwn, ac mae ei Fwriad Strategol yn nodi'r hyn y byddwn yn ei wneud er mwyn sicrhau bod yna ddull cydlynol o gynllunio a darparu iechyd a gofal cymdeithasol ledled Canolbarth Cymru yn ystod y tair blynedd nesaf.

Gwasanaeth byw Cymraeg gan BBC Cymru sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf a'r gorau o Gymru ar flaenau eich bysedd. News and more in Welsh by the BBC. Un o ranbarthau answyddogol Cymru sydd yng nghanol y wlad yw Canolbarth 'n ffinio â Gogledd Cymru i'r gogledd, Gororau Lloegr i'r dwyrain, De a Gorllewin Cymru i'r de a Bae Ceredigion i'r gorllewin.

Mae'n cynnwys bryniau'r Elenydd, Fforest Faesyfed a rhan o'r Berwyn, a'r afonydd Teifi, Gwy, Hafren ac Ystwyth. Mae'r Canolbarth yn araf droi'n brif gyrchfan gomedi Cymru. Yma mae Esyllt Sears yn dweud pam ddylai Gŵyl Gomedi Aberystwyth fod ar restr unrhyw ddilynwyr comedi.

Canolbarth Cymru.Cymru newydd! book diweddaraf ar gyfer rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Etholiad Cynulliad gan BBC Cymru Fyw. Canolbarth Cymru. Mae Canolbarth Cymru yn cwmpasu siroedd Ceredigion a Phowys a chaiff yr ardal ei gwasanaethu gan Fyrddau Iechyd Powys a Hywel Dda.

Mae ychydig droso bobl yn byw yn yr ardal, sy’n ymestyn dros cilometr sgwâr, sy’n golygu mai. Darllediad radio cyntaf o Canolbarth Cymru.Cymru newydd!

book newydd BBC Cymru Fe aeth BBC Radio Cymru 2 ar yr awyr yn fyw o'r Sgwâr Canolog yng Nghaerdydd am fore Sadwrn. Darllen mwy. BBC Cymru'r Byd - Lleol - Canolbarth - Storïau newydd Cymraeg o gymunedau Canolbarth Cymru mewn partneriaeth rhwng gwasanaeth arlein BBC Cymru a'r papurau bro.

Byddai dweud wrth bobl wisgo mygydau'n "codi cywilydd" ar y rhai sydd ddim, yn ôl Dr Frank Atherton. Achos newydd cyffrous i Dditectif Taliesin MacLeavy. Mae’r ditectif Taliesin MacLeavy yn ôl – gydag achos newydd a phartner newydd - mewn dilyniant hir ddisgwyliedig gan yr awdur Alun Davies.

Mae Ar Lwybr Dial yn dilyn y nofel hynod boblogaidd Ar Drywydd Llofrudd, ac yr ail mewn trioleg. Lansio PATLIB Cymru y Canolbarth. Caiff Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd ei ddathlu yn Aberystwyth ar Ebrill 26 gyda chwrs Canolbarth Cymru.Cymru newydd! book gan PATLIB Cymru ar gyfer cwmnïau lleol sy’n awyddus i ddysgu mwy am sut i adnabod, amddiffyn a manteisio ar eu Hawliau Eiddo Cymru yw canolfan wybodaeth Llywodraeth Cymru ar Eiddo Deallusol, rhan o rwydwaith PATLIB Ewrop gyfan.

Tŷ Newydd is a very special place. Writers often seek inspiration and it is difficult not to find it here. Inside, the house is handsome, comfortable and heaving with books – not to mention chef Tony’s mouth-watering creations.

gydag anghenion cyffredinol. Adeiladodd Tai Canolbarth Cymru 1 cartref newydd yn /18 ac mae wedi ymrwymo i adeiladu 71 o gartrefi newydd yn ystod / Data Ariannol Allweddol Cyfamod Data Hanesyddol Terfyn Cyfartaledd ar gyfer y Sector /17 /18 /17 Perfformiad Gwarged gweithredu fel % o'r trosiant % % dd/g %.

Mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfuniad o wasanaethau maethu pedwar awdurdod lleol, sy’n cydweithio â phlant a phobl ifanc leol. Rydym yn fudiad di-elw sy’n cwmpasu Powys, Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Rydym yn darparu cymorth lleol parhaus a hygyrch, yn ogystal â hyfforddiant cyn ac ar ôl cael cymeradwyaeth.

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyflwyno ei ffrind newydd, sef Sbarc. Bydd Sbarc yn helpu i rannu negeseuon â phlant ifanc am y peryglon o chwarae â thân a sut y mae cadw'n ddiogel yn eich cartref ac yn eich cymuned.

Gwelwch fersiynau digidol o Almanacau Cymraeg. Roedd almanacau yn cynnwys llawlyfr seryddol a sêr-ddewinol ar gyfer 12 mis, enghreifftiau o farddoniaeth a llenyddiaeth Gymraeg, rhestr gronolegol o ddigwyddiadau hanesyddol pwysig, a llawer o wybodaeth werthfawr i'w darllenwyr.

Canolbarth Cymru Tudalen pwnc ar gyfer cynnwys Canolbarth Cymru Jin Dyfi – Botaneg Gwyllt Gymreig Gellir dod o hyd i jin crefft o fri yn llechu yn harddwch Bro Ddyfi. Pynciau: Gwneud. Canolbarth Cymru. Cynnyrch Cymreig. Cyfrinach dywyll ym mwynder Maldwyn Cwrw crefft o’r safon uchaf o.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Canolbarth Cymru - Atodiad A - Tudalen 4 Hyder Consulting (UK) Limited Roedd Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Cymru, yn sefydlu’r ymyraethau i gryfhau’r gwaith o ddatblygu system drafnidiaeth gynaliadwy ac i gyfrannu at nod hirdymor Llywodraeth Cymru o gael system.

O fyw ym mhrydferthwch Canolbarth Cymru mae milltiroedd o fryniau tonnog a chefn gwlad heb ei ddifetha ar eich trothwy, gyda thraethau tywodlyd a llwybrau arfordirol i’r gorllewin. Os ydych yn hoffi beicio, beicio mynydd, hwylio, rhedeg, cerdded neu wylio adar, dyma’r lle gorau i gael y cydbwysedd hanfodol rhwng bywyd a gwaith.

Mae’r ardal [ ]. Book your holiday for 4th July onwards Bythynnod Gwyliau Canolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog; Bythynnod Gwyliau Canolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog.

Our local offices. Ymuno â’n Cylchlythyr. Ymunwch â’n rhestr bostio i gadw fyny â’n cynigion arbennig, lletyau newydd, digwyddiadau a newyddion.

More Info. Teithio mewn Car. Cyfeiriad post a manylion ar gyfer llywion â lloeren: Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth Ceredigion Cymru SY23 3BU Gyrrwyr Noder: Os fyddwch yn defnyddio system llywio â lloeren efallai bydd angen i chi sicrhau fod y system wedi ei all hen systemau gymysgu côd post y Llyfrgell â Ffordd Llanbadarn sydd yn union islaw yr adeilad a Rhiw Penglais.

Ffeindiwch eich cwrs newydd Cyrsiau ar-lein ac o bell ar gael. Dechreuwch. Cyrsiau Haf. Eisiau dysgu Cymraeg dros yr haf. Mae dewis o gyrsiau gwych 'o bell' ar gael. Cyw Cynnar. Gostyngiad 50% ar gyrsiau mis Medi - ar gael hyd at ddiwedd Gorffennaf!. Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ddatblygu gwasanaeth ar-lein newydd yn Gymraeg o'r enw Cymru Fyw.

Daniel Owen () Mae hanes y nofel yn Gymraeg yn dechrau â Daniel Owen i bob pwrpas, ac ni fyddai unrhyw restr o nofelau pwysig yn y Gymraeg yn gyflawn heb gynnwys enghraifft o’i waith. Rhys Lewis efallai oedd ei nofel fwyaf dylanwadol, ond rydw i wedi dewis Enoc Huws gan mai honno oedd ei nofel fwyaf strwythuredig a chrefftus.

Ond nid gwerth hanesyddol yn unig sydd i’r nofel hon. Gwelliant 6 - Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru) Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: Yn galw ar Lywodraeth Cymru i geisio hawl gyfansoddiadol i ganiatáu i'r Senedd ddeddfu yn ystod y tymor nesaf i gynnal refferendwm rhwymol ar ei datsefydlu.

Gwelliant 7 - Neil McEvoy (Canol De Cymru) Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig. Cynghorwyr yn argymell ymestyn cyfnod ymgynghori ar ddyfodol cartref gofal yn Aberystwyth, a gadael i'r cyngor llawn benderfynu. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn dewis llyfr Cymraeg, un Saesneg, a llyfr i blant ar ddechrau pob mis fel 'Llyfr y Mis'.

Dyma restr ohonynt ynghyd â chysylltiadau fel y gallwch chi'u prynu nhw gan neu eich siop lyfr lleol, a rhyngweithio â'r cyhoeddwr a'r awdur ar Twitter.

The Welsh Books Council selects a Welsh language, English language, and children's book at the start of every. Llywydd newydd y Llyfrgell Genedlaethol. Mae Rhodri Glyn Thomas wedi'i benodi'n Llywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Dirgelwch yr Ogof. Mae perchennog busnes yng Ngheredigion wedi dod o hyd i dwnnel o dan ei siop, y mae e'n meddwl oedd yn arfer cael ei ddefnyddio gan smyglwyr yr ardal. Carreg filltir i gylchgrawn Lingo Newydd. Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae’r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy’n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Ar ei Newydd Wedd. Mae gan MWMG enw newydd, logo newydd a gwefan newydd. Yn ôl Rheolwr y Grŵp, Ceri Stephens, mae’r brand newydd yn cyfleu corff modern, blaengar sy’n ymroi i gefnogi gweithgynhyrchwyr yn y Canolbarth a’r Gororau.

Hoffem glywed barn ein haelodau am y brand newydd a’r wefan newydd. Ydyn nhw’n plesio. Mid-Wales Area Quaker Meeting/Crynwyr Canolbarth Cymru. BBC Lleol - safle cymunedol Cymraeg BBC Cymru'r Byd ar gyfer y canolbarth sy'n cynnig newyddion a gwybodaeth am fywyd yn y canolbarth - o arfordir Ceredigion i.

*Darganfod Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant* *Cyrff treftadaeth Cymru yn cydweithio ar ymgyrch haf* Beth am fynd allan i grwydro dros yr haf. Diffoddwch y teledu a’r cyfrifiadur, a dewch i ddarganfod trysorau gwych Cymru. Mae Amgueddfa Cymru, Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru).

Mae nifer o nodweddion unigryw i ranbarth Canolbarth Cymru, sy'n rhannol yn cynnwys terfynau gweinyddol Cynghorau Sir Ceredigion a Phowys, ac mae hyn yn golygu bod tyfu'r economi lleol yn her oherwydd ei natur wledig, gorddibyniaeth ar Fentrau Bychain a.

Fe wnaeth un o’r gweithwyr actifadu larwm tân y Llyfrgell a galw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am Ceisiodd staff y Llyfrgell i ddiffodd y tân gan ddefnyddio nifer o ddiffoddiaduron, fodd bynnag, ni chawsant unrhyw effaith ar ddatblygiad y tân, oherwydd bod y cladin allanol yn diogelu tarddle’r tân.

Tai Canolbarth Cymru: dyfarniad rheoleiddiolmath o ffeil: PDF, maint ffeil: KB. PDF. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch [email protected] Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi.

Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o. • Pennu cyfleoedd newydd yn rhagweithiol ar gyfer ymchwil, meincnodi a threialon • Gweithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu a Thechnegwyr Datblygu i ledaenu canfyddiadau o waith prosiect ar y safleoedd o fewn y rhanbarth perthnasol a datblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy’n diwallu anghenion y.

Llyfrau - gwefan newydd Ewch i'n gwefan lyfrau newydd: Teulu Lòrd Bach Epig deuluol o'r Blaernau: Petrograd Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg: Lôn Goed Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn.

Holger Lenz – Rheolwr Canolbarth Ewrop, Visit Britain Emily Moore – Pennaeth Trafod gyda Phartneriaid y Cenedlaethau a’r Rhanbarthau, VisitBritain Lauren Summers – Rheolwr Marchnata Gogledd America, Croeso Cymru Aled Rees – Rheolwr-gyfarwyddwr, Teithiau Cambria –The Wild Atlantic Way Fiona Monaghan – Pennaeth Rhaglen.

Dyma lyfr newydd sbon gan Angharad Tomos, Pawennau Mursen - rhif 17 yng Nghyfres Rwdlan. Stori amserol i'r cyfnod clo yw hi, am Rwdlan a Dewin Dwl yn cael gwersi adre yn lle mynd i'r ysgol, ond mae'r ddau ddireidus yn penderfynu cael hwyl yn lle cael gwersi gan Ceridwen!.

Mae Aelod Cynulliad newydd Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi mynnu heddiw nad yw’n drawsffobig. Mewn cyfweliad â golwg cyn iddi dyngu llw yn y Senedd a dod yn AC swyddogol, mae Helen Mary Jones yn dweud bod angen cael “balans” rhwng hawliau pobol trawsryweddol a hawliau menywod.

Mae nifer wedi ei beirniadu am ei sylwadau ynghylch pobol trawsryweddol yn y gorffennol a’i chysylltiad.Booking a holiday is so exciting! Your experience shouldn’t be spoiled by worrying about what would happen if there’s another lockdown. When you book with Original Cottages, you can be assured that our team will be ready to move or cancel your booking, if you need to.

Booking with us gives you the reassurance that if you are unable to go on holiday because.Newyddion Tîm Cymru - Undeb Rygbi Cymru | Cymru a Rhanbarthau.